Chuyên mục
Kiến Thức Golf

Bunker là gì? Có bao nhiêu loại bunker trong golf?

Bunker là gì?

“Bunker” là “khu vực được chuẩn bị đặc biệt nhằm mục đích kiểm tra khả năng đánh bóng từ cát của người chơi”, như ấn bản mới nhất của Luật chơi golf đã nêu. Các hố cát, còn được phân loại là “hiểm họa” (một thuật ngữ không còn được dùng trong ấn bản năm 2019 của sách quy tắc) trên sân golf, là các lỗ hoặc chỗ lõm trên mặt đất, dù là tự nhiên hay nhân tạo, được lấp đầy bởi cát (hoặc một vật liệu tương tự).

Các bunker khác nhau rất nhiều về kích thước, hình dạng và độ sâu. Chúng thường được thiết kế ở gần khu vực đặt green, nhưng cũng thường xuất hiện ở fairway và dọc theo fairway.

“Bunker” là một trong những thuật ngữ cũ được sử dụng trong chơi golf, có từ những năm 1700. Quay trở lại xa hơn do một ý nghĩa khác của nó: “hố cát nhỏ, sâu trong đất liền” (như được định nghĩa trong Từ điển Lịch sử về Thuật ngữ Chơi golf).

Có bao nhiêu loại Bunker trong Golf?

Bunker có 2 loại là bunker tự nhiên và bunker nhân tạo:

Bunker tự nhiên là gì?

Là những hỗ nước, hoặc vùng lõm được cải tạo thành hỗ cát.

Bunker nhân tạo là gì?

Là những hố cát được tạo hình đặt biệt và được bỏ thêm cát vào.

Bunker tự nhiên có thể được thiết kế như sau:

Một khu vực cát được chuẩn bị đặc biệt, thường là một địa điểm trũng mà từ đó cỏ hoặc đất đã được loại bỏ.

Mép, tường hoặc mặt ở rìa của khu vực đã chuẩn bị bao gồm đất, cỏ, xếp chồng lên nhau hoặc vật liệu nhân tạo. Đất hoặc bất kỳ vật thể tự nhiên nào mọc hoặc gắn liền bên trong rìa của khu vực đã chuẩn bị sẵn (chẳng hạn như cỏ, bụi cây hoặc cây cối),

Cát tràn ra ngoài hoặc ở ngoài rìa của khu vực đã chuẩn bị. Tất cả các khu vực cát khác trên bãi cát không nằm trong rìa của khu vực chuẩn bị (chẳng hạn như sa mạc và các khu vực cát tự nhiên khác hoặc các khu vực đôi khi được gọi là khu vực chất thải).

Có 4 loại Bunker nhân tạo:
  1. Church pews bunker” là một bunker dài có chiều dài xen kẽ với các rough-covered.
  2. Cross bunkers” là một bẫy được đặt vào vị trí để một tay golf buộc phải đánh vào chúng để đẩy bóng lên fairway hoặc hướng về phía Green.
  3. Greenside bunker” là bất kỳ bunker nào tiếp giáp với green. Bunker như vậy thường được gọi là “guard the green.”
  4. Pot bunker” đôi khi được gọi là pothole or pothole bunker, là một loại bẫy nhỏ, tròn nhưng rất sâu, phổ biến trên các sân golf links.