PGA Polska członkiem Polskiego Związku Golfa

Napisane 18.10.2012 przez Tomasz Zembrowski


No i stało się – amatorzy i prosi razem!! Na minionym posiedzeniu zarządu Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska zostało członkiem Polskiego Związku Golfa.

-Ta decyzja jest kolejnym sygnałem, że PGA chce być równorzędnym partnerem w procesie budowania przyszłości polskiego golfa, a współpraca ze związkiem pozwoli mówić jednym głosem o najważniejszych wyzwaniach – mówi Jarosław Sroka, prezes zarządu organizacji.

Wśród nich wymienia popularyzację tej dyscypliny, stworzenie mechanizmu wyłaniania reprezentacji olimpijskiej, a także budowę stabilnej bazy sponsorów oraz podnoszenia kwalifikacji kadr i profesjonalizacji graczy.

– W przypadku PGA kompleksowa przebudowa organizacji ma również zacieśniać współpracę z PGAs of Europe, a aktualne działania obejmują m.in. wdrażanie systemu ustawicznego kształcenia instruktorów golfa, zmianę identyfikacji wizualnej, a wraz z PZG pracę nad reaktywacją najważniejszego turnieju w Polsce, jakim ma być Polish Open – informuje Sroka.

– Cieszę się ogromnie, ponieważ od wielu lat zabiegałem o to w środowisku PGA. Czeka nas wspólna kapitalna praca, aby z golfa zrobić znakomitą i potrzebną wszystkim dyscyplinę sportu, taką jak ją postrzega cały świat – dodaje Wacław Laszkiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PGA Polska.

PGA Polska została założona w 1993 r. przez Pierre’a Karstroma, Jacka Gazeckiego oraz Ryszarda Gacke. Jest organizacją zajmującą się utrzymaniem i rozwijaniem grona instruktorów golfa oraz profesjonalnych graczy. Jej zadaniem jest m.in. edukacja i organizowanie kursów szkoleniowych, organizacja turniejów dla zawodowych graczy oraz inne projekty realizowane wspólnie z Polskim Związkiem Golfa, w tym szkolenie kadry narodowej oraz prowadzenie kursów na instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością golf. Od października 2010 PGA Polska ma status „fully aproved” przez PGAs of Europe. Od czerwca br. prezesem organizacji jest Jarosław Sroka.

Jakie to ma znaczenie dla trenerów i instruktorów golfa w Polsce? Po pierwsze należy pamiętać, że przystąpienie do PZG w żaden sposób nie narusza samorządności PGA a zgodnie z ustawą o sporcie PZG nie ma możliwości wpływania na działalność wewnętrzną swoich członków. Nie ma zatem minusów jest natomiast całkiem sporo plusów:

1. Zgodnie z polskim prawem PZG jest jedyną organizacją reprezentującą zawodników wyczynowych (w tym zawodowców) i trenerów w stosunku do władz państwowych i lokalnych.
2. Jako związek sportowy PZG jest jedyną organizacją uprawnioną do wydawania licencji trenerskich i zawodniczych.

3. PZG jest w stanie pozyskać fundusze na program szkolenia trenerów

4. PZG jest w stanie pozyskać fundusze na program szkolenia zawodników startujących w turniejach zawodowych w ramach przygotowań do olimpiady w Londynie

5. Możliwe będzie zapewnienie kontynuacji szkolenia zawodników po zakończeniu wieku juniora za środki Ministerstwa Sportu.

6. Włączenie PGA pozwoli PZG na prezentowanie znacznie poważniejszej oferty dla Ministerstwa i sponsorów.
7. Środki zaoszczędzone na szkoleniu PGA będzie mogło użyć na inne cele, takie jak: turnieje w Polsce, dofinansowanie startów zagranicznych itd..

8. PGA będzie mogło powoływać reprezentację Polski w golfie.
9. Dobre stosunki z PZG i władzami krajowymi umocnią pozycję PGA Polska w strukturze międzynarodowej PGA.

10. Reprezentanci PGA będą mogli głosować na walnych zgromadzeniach PZG
11. Jako członek PGA będzie miało pełny dostęp do systemu EAGLE.

12. PGA może delegować swojego przedstawiciela do władz PZG (jako członka zarządu, sekretarza związku lub przewodniczącego komisji golfa zawodowego), który bedzie prowadził wszystkie sprawy dotyczące PGA i golfa zawodowego
13. PGA stanie się na zawsze jedynym pełnoprawnym podmiotem reprezentującym zawodników zawodowych i trenerów w stosunku do wszelkich podmiotów prawnych i administracyjnych w Polsce.

Trzymamy kciuki za owocną współpracę obu organizacji.

Komentuj


Powrót na górę strony