Tiger Woods kończy karierę

Napisane 12.12.2009 przez Tomasz Zembrowski

tigerwoodsPicture by Elton Hubner

Do wczoraj internauci prześcigali się w pisaniu na forach dowcipów typu: Jak się nazywa nowy film o Tigerze Woodsie? “Przyczajony Tygrys, Ukryty Hydrant”. Dzisiaj już nikt nie żartuje, bo na oficjalnej stronie golfisty pojawiło się oświadczenie, w przeciwieństwie do poprzedniego, konkretne i ostateczne: Kończę zawodową karierę by poskładać swoje życie osobiste. Majowie wspominają o końcu pewnej ery 21 grudnia 2012 roku, ale w świecie golfistów, koniec tej ery przypadł na 11 grudnia 2009 roku, bo bez Tigera to nie będzie to samo.

To oświadczenie wstrząsnęło wczoraj golfowym światem:

I am deeply aware of the disappointment and hurt that my infidelity has caused to so many people, most of all my wife and children. I want to say again to everyone that I am profoundly sorry and that I ask forgiveness. It may not be possible to repair the damage I’ve done, but I want to do my best to try.

Jest mi wyjątkowo  mi przykro, że moja niewierność dotknęła tak wiele osób, a przede wszystkim moją żonę i dzieci. Chcę jeszcze raz powiedzieć, jak bardzo mi przykro i prosić o przebaczenie. Być może nie będę w stanie naprawić tego, co zniszczyłem, ale chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy.

I would like to ask everyone, including my fans, the good people at my foundation, business partners, the PGA Tour, and my fellow competitors, for their understanding. What’s most important now is that my family has the time, privacy, and safe haven we will need for personal healing.

Chciałbym prosić wszystkich, włączając w to moich fanów, dobrych ludzi z mojej fundacji, partnerów biznesowych, PGA Tour i moich kolegów golfistów, o zrozumienie. Najważniejsza dla mojej rodziny jest teraz prywatność, bezpieczeństwo i spokój by zabliźnić rany i naprawić błędy.

After much soul searching, I have decided to take an indefinite break from professional golf. I need to focus my attention on being a better husband, father, and person.

Po długich rozmyślaniach, postanowiłem, że rezygnuje na czas nieokreślony z zawodowej kariery. Muszę skupić się na byciu lepszym mężem, ojcem i człowiekiem.

Again, I ask for privacy for my family and I am especially grateful for all those who have offered compassion and concern during this difficult period.

Jeszcze raz proszę o prywatność mojej rodziny, i jestem szczególnie wdzięczny tym wszystkim, którzy okazali zmartwienie i współczucie w tym ciężkim okresie.

Biorąc pod uwagę zdolności Woodsa w udzielaniu pustych odpowiedzi i mistrzostwo w unikaniu niewygodnych pytań, trzeba śmiało powiedzieć, że ostatnie wydarzenia zmieniły golfistę. Nikt nie jest doskonały i nie mamy zamiaru się na Woodsa obrażać. Życzymy zatem połatania życia rodzinnego i cierpliwie czekamy na wielki powrót.

Komentuj


Powrót na górę strony